Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021  
Πρόεδρος - Διοικητικό Συμβούλιο 
Σκοπός-Αγώνες-Έργο 
Γίνε Μέλος - Ενημερώσου 

Αγοραπωλησίες 
Ασφάλιση κτιρίων 
Εκδηλώσεις 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων 
Ενεργειακό πιστοποιητικό 
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
Πολυκατοικίες - Κοινόχρηστα 
Οικοδομές - Αυθαίρετα 
Μισθώσεις 
Πολεοδομικά - Σχέδια Πόλεων 
Απαλλοτριώσεις 
Φοιτητική Στέγη 
Κτηματολόγιο - Υποθηκοφυλακεία 
Φορολογικά Θέματα - Δημοτικά Τέλη 
Διατηρητέα κτίρια 
Τραπεζικός Δανεισμός 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο InteramericanΠολεοδομικά - Σχέδια Πόλεων

Αρθρα
Γενικό πολεοδομικό για οικισμούς του δήμου Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου
14-11-2008 18:26:36

Μετά από χρονοβόρες διαδικασίες το ΥΠΕΧΩΔΕ ενέκρινε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο των οικισμών Αρκαλοχωρίου και Γαζίου (στο δήμο Αρκαλοχωρίου και οι δύο οικισμοί) με το οποίο πλέον τακτοποιούνται εκκρεμότητες που δημιουργούσαν προβλήματα στους πολίτες.

Έτσι, με την έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου επιδιώκεται:

Η ένταξη εντός των ορίων του ΓΠΣ περιοχών προς πολεοδόμηση, συνολικής επιφάνειας 2.110 στρεμμάτων

Η οργάνωση και ιεράρχηση του δικτύου κυκλοφορίας της πόλης

Η προστασία αξιόλογων στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος εντός της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιαστική περιοχή

Αναλυτικότερα το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο περιλαμβάνει:

Πολεοδομική οργάνωση του οικισμού για πληθυσμιακό μέγεθος της τάξης των 6.770 κατοίκων, με προοπτική για την επόμενη δεκαπενταετία και των αναγκών σε γη και κοινωνικές υποδομές

Ένταξη στο σχέδιο πόλης σε πυκνοδομημένες εκτάσεις των προϋφιστάμενων του 1923 οικισμών Αρκαλοχωρίου και Γασίου και την επέκταση του σχεδίου σε αραιοδομημένες και αδόμητες περιοχές συνολικής επιφάνειας 2.110 στρεμμάτων

Δημιουργία μιας πολεοδομικής ενότητας με μέση πυκνότητα οίκησης 33 κατοίκους ανά εκτάριο και μέσο καθαρό συντελεστή δόμησης έξι δέκατα (0,6)

Προσδιορισμό των χρήσεων γης.

α) Ο καθορισμός χρήσης πολεοδομικού κέντρου προσδιορίζεται από το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος (23-2-1987 Δ₼ 166) και περιλαμβάνει: Το σημερινό κέντρο του οικισμού Αρκαλοχωρίου, τμήμα της εντός σχεδίου περιοχής βόρεια του οικισμού Γασίου, την περιοχή κατά μήκος της κεντρικής οδού Ελευθέριου Βενιζέλου, που παρεμβάλλεται μεταξύ των δύο προηγούμενων τμημάτων, σε βάθος ενός ή δύο οικοδομικών τετραγώνων.

β) Ο καθορισμός χρήσης γενικής κατοικίας προσδιορίζεται από το άρθρο 3 του παραπάνω προεδρικού διατάγματος και περιλαμβάνει: Το υπόλοιπο τμήμα της περιοχής εντός σχεδίου πόλεως, τις λοιπές περιοχές που εμπίπτουν εντός των πυκνοδομημένων τμημάτων των προϋφισταμένων του έτους 1923 οικισμών Αρκαλοχωρίου και Γασίου. Επίσης, περιλαμβάνει τις ήδη διαμορφωμένες περιοχές οικιστικά περιμετρικά των παραπάνω περιοχών και τα γήπεδα που έχουν πρόσωπο επί της περιμετρικής συλλεκτηρίου οδού. Εξαιρούνται τα γήπεδα που εμπίπτουν εντός των ορίων του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.

γ) Ο καθορισμός χρήσης χονδρεμπορίου προσδιορίζεται από το άρθρο 7 του παραπάνω προεδρικού διατάγματος και περιλαμβάνει: Πενήντα περίπου στρέμματα αραιοδομημένη περιοχή, η οποία εφάπτεται της περιμετρικής οδού, ανατολικά του κεντρικού πυρήνα του οικισμού Αρκαλοχωρίου, βόρεια της παλαιάς επαρχιακής οδού προς Βιάννο.

δ) Ο καθορισμός χρήσης αμιγούς κατοικίας προσδιορίζεται με το άρθρο 2 του παραπάνω προεδρικού διατάγματος και περιλαμβάνει: Τις λοιπές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών αραιοκατοικημένες και αδόμητες περιοχές και τις περιοχές που εμπίπτουν εντός των ορίων του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.

ε) Δημιουργείται νέο νεκροταφείο, εκτός των ορίων του Γ.Π.Σ.

ζ) Χωροθετείται στάδιο εκτός της περιοχής του οικισμού.

η) Χωροθετούνται χώροι εκπαίδευσης, πρόνοιας, πολιτισμού, άθλησης, και αστικού πρασίνου, στις περιοχές αμιγούς και γενικής κατοικίας.

Λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα:

*Αναδεικνύεται η περιοχή των παλαιών νεκροταφείων, με την επέκταση του υπάρχοντος κοινόχρηστου χώρου πρασίνου και ένταξής του στο δίκτυο ελεύθερων χώρων. Στο σημείο αυτό βρίσκεται ο μεταβυζαντινός ναός του Αρχάγγελου Μιχαήλ και ο νεώτερος του Αγίου Γεωργίου.

* Προστατεύεται και αναδεικνύεται ο πολεοδομικός ιστός του οικισμού Γασίου (Τουρκομαχαλάς).

*Προστατεύεται η φυσική απορροή ομβρίων, εδαφικών ταπεινώσεων, πρανών και λοιπών στοιχείων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος με την ένταξή τους σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου.

* Αναδεικνύεται και προστατεύεται ο λόφος του Προφήτη Ηλία, ο οποίος έχει κηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ( 16-9-1994). Η πολεοδόμηση των τμημάτων του αρχαιολογικού χώρου του Προφήτη Ηλία, που βρίσκονται εντός ΓΠΣ, γίνεται επίσης σύμφωνα με όρους απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού (28-3-2007).

* Προστατεύεται το δημοτικό άλσος στην περιοχή εκτός ΓΠΣ, όπως και η γεωργική γη.

Προτάσεις για το βασικό οδικό δίκτυο. Ειδικότερα δημιουργούνται:

*Ανισόπεδος κόμβος για την είσοδο στην πόλη.

*Έξι κύριες συλλεκτήριες οδοί.

* Πεταλοειδείς παρακαμπτήριες συλλεκτήριες οδοί.

*Είσοδος στο κέντρο του οικισμού.

*Δίκτυο πεζοδρόμων.

*Χώροι στάθμευσης.

* Νέος σταθμός υπεραστικών λεωφορείων.

Εντός του ΓΠΣ και ειδικότερα στις περιοχές εντός και εκτός ορίων, καθώς και στις περιοχές εντός και εκτός σχεδίου, που περιλαμβάνονται σε αυτό, οικοδομικές άδειες, που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερα ισχύουσες διατάξεις, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν. Το ίδιο ισχύει και αν έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση οικοδομικής άδειας, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος ΓΠΣ.


Επιστροφή στην αρχικήем.ид.а.м.г - йослым 6, гяайкеио, 71261
тгк: 2810 288443 FAX: 2810 344017
email: info@enidani.gr

an incredible networks website