ΙΟΥΝΙΟ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2021 ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΕ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΝΙΩΝ

Τον Ιούνιο λοιπόν θα ξεκινήσει η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας για το Ρέθυμνο, ενώ θα ακολουθήσουν τον Σεπτέμβριο , το υπόλοιπο Ηράκλειο και τα Χανιά.

Υπόσκαφα σπίτια μέσα στον βράχο, το ένα κάτω από το άλλο ή κάτω από αυλές και δρόμους. Σπίτια που εκτείνονται και πάνω σε γειτονικά κτίρια. Δωμάτια σε καμάρες πάνω από σοκάκια. Μεγάλες εγκαταλελειμμένες αγροτικές εκτάσεις, σε πολλές από τις οποίες ο χρόνος έχει σβήσει τα παλιά όρια, όπως τις πεζούλες και τις ξερολιθιές. Η Κρήτη και οι Κυκλάδες δεν έχουν μόνο τις δικές τους ομορφιές, αλλά και τις δικές τους ιδιαιτερότητες ως προς την ιδιοκτησία, η καταγραφή της οποίας στο κτηματολόγιο θα ξεκινήσει στις αρχές Ιουνίου. Τους πολίτες και επαγγελματίες θα υποστηρίξει ένα εντυπωσιακό σύστημα απεικόνισης, που περιλαμβάνει πανοραμικές λήψεις, λήψεις 360 μοιρών και προκαταρκτική απεικόνιση οικοπέδων.

Τον Ιούνιο λοιπόν θα ξεκινήσει η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας σε δύο από τις πέντε περιοχές της χώρας που έμειναν γνωστές ως «ορφανές», επειδή καθυστέρησαν πάρα πολύ να ανατεθούν από την «Ελληνικό Κτηματολόγιο» λόγω δικαστικών προσφυγών. Πρόκειται για τις Κυκλάδες και το Ρέθυμνο, ενώ θα ακολουθήσουν τον Σεπτέμβριο ακόμα δύο, το υπόλοιπο Ηράκλειο και τα Χανιά. Πιο συγκεκριμένα:

• Στις Κυκλάδες, η κτηματογράφηση αφορά 21 νησιά. Εκτιμάται ότι θα συλλεγούν 628.000 νέα δικαιώματα.

• Στην Κρήτη συνολικά είχε εκτιμηθεί ότι υπάρχουν 3,6 εκατ. δικαιώματα. Από αυτά, κτηματογραφείται ήδη το 60%, στο Λασίθι (έχει συλλεγεί το 84% των εκτιμώμενων 456.000 δικαιωμάτων) και στη μισή περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου (έχει συλλεγεί το 79%, από τα 642.000 δικαιώματα).

• Στο Ρέθυμνο εκτιμάται ότι θα συλλεγούν 376.000 δικαιώματα ιδιοκτησίας. Κατά το παρελθόν έχουν κτηματογραφηθεί 12 προκαποδιστριακοί δήμοι (Ρεθύμνης, Αδελέ, Αργυρουπόλεως, Αρμενών, Ατσιπόπουλου, Γερανίου, Επισκοπής, Μαρουλά, Πασίων, Πρινέ, Ρουσσοσπιτίου και Χρομοναστηρίου).

• Στη μισή περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου εκτιμάται ότι υφίστανται 701.000 ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Εχει στο παρελθόν κτηματογραφηθεί ο Δήμος Ηρακλείου.

• Τέλος, στα Χανιά εκτιμάται ότι θα συλλεγούν 570.000 ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Στο παρελθόν έχουν κτηματογραφηθεί 7 προκαποδιστριακοί δήμοι (Χανίων, Σούδας, Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων).