ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η ανισορροπία προσφοράς-ζήτησης επαγγελματικών ακινήτων έχει οδηγήσει σε πτώση των συναλλαγών επαγγελματικών ακινήτων.

Μάλιστα έχουν μειωθεί σημαντικά οι εμπορικότητες μεγάλων οδών σε σχέση με το 2010, με επακόλουθο τη μείωση των τιμών της γης και των εμπορικών τιμών των ακινήτων.

H ζήτηση των ακινήτων επηρεάζεται από την οικονομική κατάσταση, τις προτιμήσεις των καταναλωτών / επενδυτών και τη θέση του κάθε ακινήτου.

Η προσφορά επηρεάζεται από τις τιμές προσφοράς, το κόστος αστικής γης, τις προβλέψεις και τις εναλλακτικές δυνατότητες που υπάρχουν.

Σε σχέση με περιόδους προ κρίσης παρατηρείται σαφής μείωση των ενοικίων γραφείων-καταστημάτων και από την πλευρά των ιδιοκτητών, που επιδιώκουν να ενοικιαστεί το ακίνητό τους για να μη μείνει κενό για μεγάλο διάστημα και να επιβαρυνθούν περισσότερο με φόρους ιδιοκτησίας και πάγια τέλη.

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης λόγω covid και μέχρι να επέλθει ισορροπία στην αγορά ακινήτων οι τιμές των ενοικίων επαγγελματικής στέγης αναμένεται να συνεχίσουν

διόρθωση λόγω των περιοριστικών μέτρων και της οικονομικής κατάστασης που θα διαμορφωθεί, ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Tα ενοίκια μάλιστα περιγράφουν τη μικτή ετήσια απόδοση από μια επένδυση σε ακίνητα και συνεπώς η διαχρονική εξέλιξή τους επηρεάζει και τις εμπορικές αξίες των ακινήτων .

Στην κατηγορία εμπορικά καταστήματα παρατηρείται υπερ-βάλλουσα προσφορά ακινήτων με αύξηση των κενών χώρων προς ενοικίαση, όπως φαίνεται από την σημαντική αύξηση των ξενοίκιαστων καταστημάτων , ακόμα και σε δρόμους μεγάλης εμπορικότητας στην Αθήνα , Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις, ειδικά την περίοδο μέχρι το 2017.

Παρατηρείται επίσης τάση μετεγκατάστασης ορισμένων εμπορικών επιχείρησεων από παρόδους σε εμπορικούς δρόμους των κέντρων των πόλεων, λόγω μείωσης των ενοικίων (περιόδου μέχρι 2017) και μεγάλης προσφοράς κενών καταστημάτων σε εμπορικότερα σημεία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τάση αύξησης του ποσοστού παύσης λειτουργίας σε λιγότερο εμπορικούς δρόμους, με παράλληλη μείωση κενών καταστημάτων σε συγκεκριμένους δρόμους, που μεταφέρονται οι επιχειρήσεις για να αυξήσουν την πελατεία τους.

Στα γραφεία επίσης υπάρχουν ανακατατάξεις, επηρεαζόμενες από τις εξελίξεις λόγω covid και την γενικότερη πτώση του κύκλου εργασιών πχ με χρήση τηλεργασίας, κλείσιμο υποκαταστημάτων μεγάλων ομίλων, μείωση/αναστολή προσωπικού, χρήση ηλεκτρονικού εμπορίου/συναλλαγών. Επίσης επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες αναδιαμόρφωνουν τη στρατηγική τους επιλέγοντας γραφεία σε πιο εμπορικά σημεία των πόλεων και διαφορετικών προδιαγραφών πχ ισόγεια αντί σε όροφο, ενοίκιο, τετραγωνικά κλπ, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Συγκεκριμένα στην κατηγορία των εμπορικών καταστημάτων οι εμπορικές τιμές σταθεροποιήθηκαν από το 2017 ενώ πριν υπήρχε αρνητικός ρυθμός. Οι ρυθμοί αύξησης είναι 7,7% (α εξάμηνο 2019), 6% (β εξάμηνο) και 3% το α εξάμηνο 2020. Η Θεσ/νικη παρουσιάζει την υψηλότερη τάση 6,4%, 12,2% το 2019 και 9,5% το 2020 (1).

Στα ενοίκια καταστημάτων ο ρυθμός διόρθωσης πανελλαδικά είναι -1% α εξάμηνο 2020 λογω covid, δείχνοντας προσαρμογή λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών . Στην Αθήνα η τάση διόρθωσης των μισθωμάτων καταστημάτων ήταν -1,7% , στη Θεσσαλονίκη +0,3% και άλλες πόλεις -0,6% (α εξάμηνο 2020). Το 2019 υπήρξε αύξηση ρυθμού 0,9% α εξάμηνο , 1.4% β εξάμηνο 2019 (1).

Στην κατηγορία γραφείων ο ρυθμός αύξησης είναι θετικός 2% (α εξάμηνο 2020) αλλά μειώθηκε σε σχέση με ρυθμό 4% το 2019 στις τιμές ακινήτων. Συγκεκριμένα η αύξηση στην Αθήνα κυμάνθηκε το α εξάμηνο στο 2,8% (απο 4.7%) και 1% (από 3,7%) στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με το 2019.

Στις τιμές μισθωμάτων γραφείων υπάρχει διόρθωση συνολικά -1,5% το α εξάμηνο 2020. Στην Αθήνα τα ενοίκια γραφείων κυμάνθηκαν στο -2,1% (α εξάμηνο) και στη Θεσσαλονίκη στο +0,7% σε σχέση με το 2019 (1).

Ο δείκτης τιμών καταστημάτων και γραφείων διαμορφώνεται από τιμές που αφορούν επενδυτικά ακίνητα υψηλών προδιαγραφών και προκύπτουν από εκτιμώμενες αξίες και όχι από πραγματικές συναλλαγές. Επομένως εκτιμάται ότι οι συγκεκριμένοι δείκτες εμφανίζουν σχετική υστέρηση στην αποτύπωση ειδικά των αρνητικών μεταβολών.

*Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων - α΄ εξάμηνο 2020, Τμήμα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων ΤτΕ

MIXAΛΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ , ΜΒΑ