ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΩΝ ΤΟ 2013

Οι δείκτες συναλλαγών επιδεινώθηκαν περαιτέρω το 2013, όπως καταγράφονται στα στοιχεία της ΤτΕ.

Συγκεκριμένα οι συναλλαγές ακινήτων με τη διαμεσολάβηση του τραπεζικού συστήματος μειώθηκαν κατά 35% στον αριθμό, 36% στον όγκο των εκτιμήσεων και 42% στην αξία των εκτιμήσεων (β’ τρίμηνο). Την αντίστοιχη περυσινή περίοδο η πτώση έφτασε το 42% στον αριθμό των συναλλαγών, 41% στον όγκο των εκτιμήσεων και 48% στην αξία των εκτιμήσεων (β’ τρίμηνο 2012).

Οι κύριες αιτίες που συμβάλλουν στο ‘πάγωμα’ των συναλλαγών ακινήτων τα τελευταία έτη είναι η αβεβαιότητα λόγω της δημοσιονομικής κρίσης της ελληνικής οικονομίας, η πτώση προσδοκιών νοικοκυριών-επιχειρήσεων, η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και η υπέρμετρη φορολόγηση των ακινήτων.

Οι φόροι ιδιοκτησίας παραμένουν αρκετά υψηλοί και αποθαρρύνουν τις σχετικές επενδύσεις σε ακίνητα. Εκτιμάται μάλιστα ότι για την ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων απαιτείται ένας ενιαίος φόρος ακινήτων, που θα ενσωματώνει τους επιμέρους φόρους-έκτακτα τέλη και θα διευρύνει τη φορολογική βάση, ανάλογα με τη φοροδοτική ικανότητα των ιδιοκτητών και την πραγματική αξία των ακινήτων.

Σε ό,τι αφορά το κόστος μεταβίβασης ακινήτων παραμένει αρκετά υψηλό, σε σχέση με αρκετές χώρες του ΟΟΣΑ (τρίτο υψηλότερο μεταξύ των χωρών αυτών). Η επικείμενη μείωση του κόστους συναλλαγών το 2014, ειδικότερα η μείωση του φόρου μεταβίβασης, θα συμβάλλει στην αύξηση του όγκου των συναλλαγών. Εξετάζεται μάλιστα η μεταφορά του κύριου βάρους της φορολόγησης στην κατοχή, με παράλληλη μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, ώστε η ελληνική αγορά να προσελκύσει νέους επενδυτές (κυρίως ξένους και επενδυτικά ταμεία).

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ- Ηλεκτρονικός μηχανικός - ΜΒΑ