ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Σε νέο κύκλο περαιτέρω υποχώρησης των αξιών έχουμε εισέλθει στην αγορά ακινήτων, υπογραμμίζει η GLP Values.

Με δεδομένη την εφαρμογή του τρίτου πλέον προγράμματος που αναμένεται να συρρικνώσουν το ΑΕΠ της χώρας αθροιστικά κατά 5,75% στην διετία 2015-2016 σύμφωνα και με επίσημες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ως εκ τούτου, τονίζει η εταιρία, οι όποιες θεωρήσεις υπήρξαν για κλείσιμο του προηγούμενου προγράμματος και αύξηση του ΑΕΠ κατά 3% το 2015, που θα αναχαίτιζαν τυχόν πρόσθετες ρευστοποιήσεις και σταδιακά θα εξισορροπούσαν την προφορά με την ζήτηση ακινήτων αποτελεί πλέον ένα μη βιώσιμο σενάριο.

Σύμφωνα με την τακτική έκθεση του Τμήματος Ανάλυσης και Επικοινωνίας της εταιρείας, που δόθηκε στην δημοσιότητα τον Δεκέμβριο του 2014,η εφαρμογή του 2ου Προγράμματος (2012-2014) μείωσε τις τιμές των ακινήτων κατά ένα μέσο ποσοστό που κυμάνθηκε στο εύρος του 22-25%.

Με την εξειδίκευση των νέων μέτρων κρίνεται λογική μια περαιτέρω μέση υποχώρηση των τιμών κατά 12-18%ανάλογα με την κατηγορία και τα επιμέρους χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου, υπογραμμίζει η εταιρία. Για παράδειγμα στα οικιστικά ακίνητα η πτώση των τιμών μπορεί να κινηθεί προς το άνω εύρος του 18% λόγω του μεγαλύτερου όγκου πωλητών που θα καταγραφεί συγκριτικά με τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες επαγγελματικών ακινήτων.

Συμπερασματικά οι τεχνικές παράμετροι που θα επιτείνουν την διολίσθηση των τιμών είναι οι ακόλουθες

1) Οι αγοραστές θα μειώσουν περαιτέρω την τιμή διαπραγμάτευσης αφού ήδη έχει σωρευθεί μια πρόσθετη περίοδος αβεβαιότητας της τάξης των 7 μηνών από την ημερομηνία προκήρυξης εκλογών μέχρι σήμερα.

2) Η περιορισμένη ρευστότητα που διαθέτουν οι πρωταγωνιστές και της αγοράς αυτής λόγω και διατήρησης της ισχύος των capital controls

3) Η αναβολή της μείωσης των αντικειμενικών αξιών και η διατήρηση του ΕΝΦΙΑ για το 2015 και 2016