ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΦΙΑ ΣΕ ΔΙΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Σημαντική απόφαση που κρίνει αντισυνταγματικές ορισμένες προβλέψεις του νόμου για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, εξέδωσε το Πρωτοδικείο Χανίων.

Σημαντική απόφαση που κρίνει αντισυνταγματικές ορισμένες προβλέψεις του νόμου για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, εξέδωσε Πρωτοδικείο στην Κρήτη.

Με βάση το νόμο οι ιδιοκτήτες δεν μπορούσαν να προσφύγουν στα δικαστήρια για να προστατέψουν την ακίνητη περιουσία τους αν δεν προσκόμιζαν προηγουμένως πιστοποιητικό ότι πλήρωσαν ή απηλλάγησαν από τον ΕΝΦΙΑ.

Η δικαστική απόφαση κρίνει αντισυνταγματική μια τέτοια πρόβλεψη των νόμων 4253/14 και 4274/13 που όριζαν ότι χωρίς τα πιστοποιητικά των αρμοδίων φορολογικών αρχών για καταβολή (ή απαλλαγή) του ΕΝΦΙΑ, του ΦΑΠ κ.λπ., απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε αγωγή που υποβάλει ιδιοκτήτης στα δικαστήρια για να προστατέψει εμπράγματα δικαιώματά του (π.χ. ιδιοκτησία, επικαρπία, νομή ακινήτου, εγγραφή στο Κτηματολόγιο κ.λπ.).

Με αφορμή αντιδικία γύρω από την ιδιοκτησία ακινήτου στα Χανιά και αίτηση διόρθωσης του Κτηματολογίου, το Περιφερειακό Πρωτοδικείο έκρινε αντισυνταγματικό το συγκεκριμένο δικονομικό φραγμό, κρίνοντας ότι τέτοιες δίκες πρέπει να προχωρούν στην ουσία τους και χωρίς τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ, κ.λπ. για να μη μένουν απροστάτευτοι οι πολίτες.

Το δικαστήριο δέχθηκε ότι η επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας παράλληλα προς άλλους υφιστάμενους φόρους, δεν μπορεί να θίγει τον πυρήνα του δικαιώματος της ιδιοκτησίας και δεν πρέπει να εξαρτά το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του πολίτη για προσφυγή στη δικαιοσύνη από τις συγκεκριμένες φορολογικές του υποχρεώσεις.