ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΕ ΑΚΡΙΒΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Για οικόπεδο 1 στρέμματος με κτίσμα, ο φόρος του οποίου ανέρχεται στα 6.800 ευρώ, χωρίς κτίσμα εκτοξεύεται στα 30.000 ευρώ.

Πίσω από έναν πολύπλοκο μαθηματικό τύπο κρύβεται η υπερφορολόγηση των οικοπέδων και η δυσάρεστη έκπληξη των ιδιοκτητών. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για τον νέο Ενιαίο Φόρο Ακινήτων που θα ισχύει από το 2014, προκύπτουν τεράστιες επιβαρύνσεις για όσους διαθέτουν οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως και οικισμούς.

Για παράδειγμα, στις πολύ χαμηλές φορολογικές ζώνες ο φόρος που καλείται να πληρώσει ο κάτοχος οικοπέδου 500 τετραγωνικών μέτρων ανέρχεται στα 130 ευρώ. Σε μία από τις ακριβότερες περιοχές της Αττικής, όπως για παράδειγμα η Βουλιαγμένη, για ένα οικόπεδο 400 τετραγωνικών μέτρων, ο ΕΝΦΑ που θα κληθεί να πληρώσει ο ιδιοκτήτης του το 2014 θα φθάσει τα 8.000 ευρώ.

Οι παραδοξότητες, όμως, στον τρόπο μεταχείρισης των οικοπέδων είναι πολλές και όπως φαίνεται κοστίζουν. Για παράδειγμα, για ένα οικόπεδο 1 στρέμματος σε μία από τις ακριβότερες περιοχές της Αττικής, όπου υπάρχει και κτίσμα, ο φόρος θα ανέλθει στα 6.800 ευρώ. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κτίσμα ο φόρος εκτοξεύεται στα 30.000 ευρώ.

Εάν η λογική του νομοθέτη σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι να ωθήσει τους οικοπεδούχους να χτίσουν και με τον τρόπο αυτό να ενισχύσουν την πραγματική οικονομία, τότε πρόκειται για μία στρέβλωση του νέου φόρου. Μάλιστα, οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ στις συναντήσεις τους με το οικονομικό επιτελείο, ζητούσαν επίμονα να μειωθούν οι συντελεστές για τα οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού, σε όλες τις φορολογικές ζώνες, ώστε να αποφευχθούν αυτές οι στρεβλώσεις.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για τα οικόπεδα εντός σχεδίου προβλέπονται 25 συντελεστές, ανάλογα με τη μοναδιαία αξία του οικοπέδου. Ο φόρος επιβάλλεται επί της επιφάνειας του γηπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο, αναλόγως της μοναδιαίας αξίας του, και κυμαίνεται από 0,02 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έως και 30 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για μοναδιαία αξία γης άνω των 5.000 ευρώ.

Η μοναδιαία αξία του οικοπέδου προκύπτει από τη συνολική αξία του οικοπέδου (η οποία καθορίζεται από χαρακτηριστικά, τα οποία χρησιμοποιούνται και σήμερα), που διαιρείται με τη συνολική επιφάνεια. Εφόσον στα οικόπεδα βρίσκεται κτίσμα, τότε φορολογείται η επιφάνεια που υπολείπεται από τη χρήση του συντελεστή αξιοποίησης του οικοπέδου. Στην περίπτωση αυτή, επίσης, στο μέρος του οικοπέδου που φορολογείται, ο φόρος μειώνεται κατά 25%. Ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της επιφάνειας σε τετραγωνικά μέτρα επί τον συντελεστή φόρου. Φόρος = Επιφάνεια γηπέδου (τ.μ.) x Σ.Φ.