ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝ.ΙΔ.Α.Ν.Η. - ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ηράκλειο 5-1-2022

 

Αίτημα για μείωση των δημοτικών τελών και τελών καθαριότητας των ακινήτων του Δήμου Ηρακλείου.

Σήμερα αποστείλαμε προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου και το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου την παρακάτω επιστολή με την οποία ζητάμε μείωση των δημοτικών τελών και τελών καθαριότητας των ακινήτων του Δήμου Ηρακλείου.

ΠΡΟΣ

1)        Τον κ. Δήμαρχο Ηρακλείου

2)        Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

  ΘΕΜΑ: Αίτημα για μείωση των δημοτικών τελών και τελών καθαριότητας των ακινήτων του Δήμου Ηρακλείου.

Κύριε Δήμαρχε και αγαπητά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.

Όπως γνωρίζετε από 1-1-2022 αυξήθηκαν σημαντικά κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Σε ορισμένες περιοχές του Δήμου Ηρακλείου, όπως η Νέα Αλικαρνασσός η αύξηση είναι 35%. Οι αυξήσεις αυτές επηρεάζουν 30 ειδών διαφορετικούς φόρους και τέλη που σχετίζονται με τις αντικειμενικές αξίες, μεταξύ των οποίων και το ΤΑΠ, με αποτέλεσμα τη σημαντική επιβάρυνση των ιδιοκτητών ακινήτων του δήμου Ηρακλείου. Ενόψει και της γενικότερης αύξησης του κόστους ζωής (άνοδος του πληθωρισμού, υπέρμετρες αυξήσεις των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος, πετρελαίου κλπ) θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη η μείωση των δημοτικών τελών και τελών καθαριότητας κατά ποσοστό τουλάχιστον 20%. Πιστεύουμε ότι το αίτημά μας, που είναι απόλυτα λογικό, θα βρει ανταπόκριση από εσάς.

Με εκτίμηση

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                          


Κώστας Αράπογλου                                                                                                Μιχάλης Σταθόπουλος