ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΙΔ.Α.Ν.Η. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ηράκλειο 17-1-2024

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

           

Κύριε Δήμαρχε,

Με την παρούσα μας θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε τις θέσεις μας σχετικά με τις φερόμενες αυξήσεις των δημοτικών τελών και των τελών κοινοχρήστων χώρων στην πόλη  του Ηρακλείου.

            Οι προτεινόμενες  αυξήσεις από την δημοτική αρχή ως προς το ύψος τους είναι υπερβολικές συγκριτικά με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα δημοτικά τέλη. Ενδεικτικά, σε κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου, όπως η λεωφόρος Δικαιοσύνης και η Πλατεία Ελευθερίας προτείνεται αύξηση που υπερβαινει το 100% συγκριτικά με τη σημερινή τιμή των δημοτικών τελών και των τελών κοινοχρήστων χώρων τη στιγμή μάλιστα που στην Πλατεία Ελευθερίας εκτελούνται έργα και οι εμπόροι και οι καταστηματάρχες πλήττονται ως προς το δικαίωμα τους για χρήση του χώρου της Πλατείας Ελευθερίας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

            Επιπλέον, αν τυχόν ήταν απαραίτητες οι αυξήσεις αυτές για κάλυψη τυχόν δημοσιονομικού ελλείμματος του Δήμου, θα μπορούσαν να γίνουν με μια μικρή αύξηση του 3%  και όχι με ραγδαίες αυξήσεις που υπερβαίνουν το 50% και σε ορισμένες περιοχές της πόλης μας το 100% του ποσού που καταβάλουν σήμερα οι ιδιοκτήτες και οι καταστηματάρχες της πόλης του Ηρακλείου.  Οι αυξήσεις αυτές προκαλούν το περί δικαίου αίσθημα τη στιγμή που ο Δήμος Ηρακλείου ως ενοικιαστής ακινήτων καταβάλει αυξήσεις 3%, που είναι και το ποσοστό που ορίζει το κράτος για τις αυξήσεις των ενοικίων επαγγελματικής στέγης. Την ίδια στιγμή, οι περισσότεροι δήμοι επιδιώκουν την μείωση των δημοτικών τελών, ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα των δημοτών για γενικότερη αύξηση του κόστους ζωής αλλά και του ενεργειακού κόστους, αυξήσεις οι οποίες αποτυπώνονται και στα τιμολόγια του ρεύματος.

            Σας καλούμε να επανεξετάσετε τις προτεινόμενες αυξήσεις των δημοτικών τελών και των τελών κοινοχρήστων χώρων και να μην προχωρήσετε στην επιβολή των προαναφερόμενων υπέρμετρων αυξήσεων. 

Ο Πρόεδρος                                                                               Ο Γραμματέας

Κώστας Αράπογλου                                                    Μιχάλης Σταθόπουλος

Δικηγόρος