ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014

Πως θα επιδράσει στην αγορά ακινήτων. Άρθρο του μέλους της ΕΝΙΔΑΝΗ κ. Μιχάλη Σταθόπουλου, ηλεκτρονικού μηχανικού - ΜΒΑ.

Σημαντικοί παράγοντες που επιδρούν στην ελληνική αγορά ακινήτων είναι η οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη, η δημοσιονομική πολιτική (κυρίως τα φορολογικά που δημιουργούν αβεβαιότητα) και η νομοθεσία - θεσμικό πλαίσιο της κτηματαγοράς (δημόσια περιουσία, καταπατήσεις, μη-ολοκλήρωση κτηματολόγιου, αυθαίρετη δόμηση).

Σχετικά με τη φορολόγηση των ακινήτων οι φορείς της αγοράς έχουν κατ’ επανάληψη προτείνει την κατάργηση των συντελεστών εμπορικότητας (ή μείωσή τους), αύξηση των συντελεστών παλαιότητας, κατάργηση του συντελεστή μεγέθους για τις κατοικίες μεγάλου εμβαδού, καθιέρωση μειωτικού συντελεστή για τα επί τουλάχιστον ένα έτος ξενοίκιαστα ακίνητα. Ωστε να ενθαρρυνθεί η αγορά και αξιοποίησή ακινήτων, αλλά και να μπορούν οι κάτοχοί τους να πληρώσουν τους φόρους ακίνητης περιουσίας. Επίσης προτείνουν μαζική μείωση των τιμών ζώνης στις περιοχές όπου έχουν μειωθεί αρκετά οι εμπορικές τιμές και αγοραπωλησίες.

Αυτές οι προτάσεις αν και ρεαλιστικές δεν λαμβάνονται υπόψη, αντίθετα εντείνεται η υπερ-φορολόγηση των ακινήτων. Οι παράλογες διαρροές στον Τύπο για υψηλότερους συντελεστές στον Ενιαίο Φόρο αφορούν κυρίως τη «διασφάλιση» των προσδοκώμενων εσόδων. Συγκεκριμένα, «κλειδί» για τον Ενιαίο Φόρο του 2014 είναι η διασφάλιση υψηλού δείκτη εισπραξιμότητας, έτσι ώστε οι φορολογικοί συντελεστές να παραμείνουν σε «χαμηλά» επίπεδα. Ο στόχος των εσόδων στον προϋπολογισμό τίθεται στα 2,9 δισ ευρώ. Με βάση όμως τις προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών, η εισπραξιμότητα του νέου φόρου θα είναι 85%, όσο δηλαδή και του Τέλους της ΔΕΗ (Ε.Ε.Τ.Α), άρα απαιτείται βεβαίωση φόρων ύψους 3,4 δισ ευρώ. Με βάση όμως, τις προβλέψεις της Τρόικα η εισπραξιμότητα θα κινηθεί στα επίπεδα του 70%, άρα απαιτείται να βεβαιωθούν φόροι ύψους 4,2 δισ ευρώ στα ακίνητα! Αν η Τρόικα επιβάλει τελικά την άποψη της, τότε οι συντελεστές του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων το 2014 θα πρέπει να αυξηθούν πολύ έτσι ώστε να καλύψουν το «κενό» που θα δημιουργηθεί. Αποτέλεσμα είναι η αύξηση της αβεβαιότητας που πλήττει τις συναλλαγές και η περαιτέρω πτώση των προσδοκιών νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην αγορά ακινήτων.

Mιχάλης Σταθόπουλος, Hλεκτρονικός Μηχανικός-ΜΒΑ