ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΦΑΠ 2011

Μισό εκατομμύριο ιδιοκτήτες θα πληρώσουν 500 εκατ. ευρώ για τον ΦΑΠ 2011.

Έτοιμα είναι τα εκκαθαριστικά σημειώματα του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας 2011 για 322.829 φορολογούμενους.

Πρόκειται για τη δεύτερη παρτίδα με την οποία ολοκληρώνεται η εκκαθάριση για τον ΦΑΠ του 2011 σε σύνολο 499.366 φορολογούμενων ιδιοκτητών ακινήτων, που θα πρέπει να καταβάλλουν συνολικό φόρο 502.593.119 ευρώ.

Το ποσό αυτό του φόρου που προκύπτει από την πρώτη και τη δεύτερη παρτίδα εκκαθαριστικών σημειωμάτων θα πρέπει να καταβληθεί σε 7 μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Αύγουστο.

Επίσης, τον Αύγουστο αναμένεται να ολοκληρωθεί και η εκκαθάριση του ΦΑΠ για το 2012.

Για τον υπολογισμό του ΦΑΠ του 2012 ισχύει η ίδια κλίμακα, η οποία προβλέπεται και για τον ΦΑΠ του 2011, δηλαδή το αφορολόγητο όριο είναι μειωμένο στις 200.000 ευρώ (από τις 400.000 του ΦΑΠ 2010), ενώ ο φορολογικός συντελεστής πάνω από το νέο αυτό μειωμένο όριο και μέχρι τις 500.000 ευρώ ανέρχεται σε 0,2%.

Αυτό σημαίνει ότι με το ΦΑΠ 2010 ένας φορολογούμενος με αντικειμενική αξία περιουσίας 400.000 ευρώ δεν πλήρωσε φόρο, ενώ με το ΦΑΠ 2011 και 2012 θα πληρώσει 400 ευρώ.

Πάντως, οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων με ατομική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μεγαλύτερης των 200.000 ευρώ δεν ολοκληρώνονται με τα ΦΑΠ 2011 και 2012, καθώς το φθινόπωρο θα λάβουν και το σημείωμα για την πληρωμή του ΦΑΠ 2013.

Η κλίμακα του ΦΑΠ για τα έτη 2011 και μετά

Αξία ακίνητης περιουσίας - Φορολογικός συντελεστής

Έως 200.000 ευρώ 0%

200.001-500.000 0,2%

500.001-600.000 0,3%

600.001-700.000 0,6%

700.001-800.000 0,9%

800.001-5.000.000 1%

Άνω των 5.000.000 2% για 3 έτη