ΠΙΘΑΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ Ε9 - ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ

Σε παράταση υποβολής του Ε9, που με τα μέχρι τώρα ισχύοντα εκπνέει στις 15 Σεπτεμβρίου, προσανατολίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που παρουσιάζει η έγκαιρη κατάθεση της δήλωσης για τα ακίνητα από φοροτεχνικούς και πολίτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει να υποβληθούν αρχικώς Ε9 μόνον από τα φυσικά πρόσωπα που είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση κατά το έτος 2012 και εν συνεχεία να κατατεθούν τα Ε9 που σχετίζονται με την καταγραφή αγροτεμαχίων.

Σημειώνεται πως τα Ε9 του 2013 θα χρησιμοποιηθούν για την έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του ΦΑΠ 2013, διαδικασία που θα ξεκινήσει στα τέλη του μηνός.

Αν και οι καταχωρήσεις των αγροτεμαχίων δεν παίζουν κανένα ρόλο στην έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του ΦΑΠ 2013, καθώς οι σχετικές υποβολές αφορούν στο νέο Ενιαίο Φόρο Ακινήτων, αντιθέτως οι μεταβολές της περιουσίας του πίνακα 1 του εντύπου Ε9 είναι υποχρεωτικές, καθώς χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ΦΑΠ 2013.

Σε μια αρχική ένδειξη ότι η υποβολή θα «σπάσει» στα δύο ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ο Χ. Θεοχάρης προέτρεψε τους φοροτεχνικούς κατά την υποβολή του Ε9 να δώσουν βάρος στις μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης των πολιτών κατά το 2012.

Πρέπει να σημειωθεί πως οι φορολογούμενοι με μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση το 2012 υπολογίζονται σε λιγότερους από 500.000 και ήδη οι περισσότεροι έχουν υποβάλει Ε9.

Για την κατηγορία αυτή εξετάζεται η υποβολή του Ε9 να ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ οι δηλώσεις που πρέπει να υποβληθούν από φυσικά πρόσωπα που έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε αγροτεμάχια αναμένεται να υποβληθούν έως το τέλος του 2013.

Τι πρέπει να προσέξετε

Στη δήλωση Ε9 έχουν προστεθεί ορισμένα νέα πεδία που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή, διότι λανθασμένη συμπλήρωση θα σημάνει πρόσθετη φορολογία αλλά και ταλαιπωρία.

Πίνακας 1 (Στοιχεία Οικοπέδων και Κτισμάτων)

Στον συγκεκριμένο πίνακα υπάρχει ο κωδικός 28 (Πλήθος προσόψεων) και συμπληρώνοντας το εν λόγω πεδίο το πλήθος προσόψεων θα πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το πλήθος των προσόψεων με σήμανση στη στήλη 6 που έχει τσεκάρει ο χρήστης δίπλα από τα πεδία των οδών της φόρμας.

Επίσης στη στήλη 29 (Μήκος πρόσοψης επαγγελματικής στέγης σε τ.μ.) συμπληρώνεται το μήκος πρόσοψης της επαγγελματικής στέγης ή το άθροισμα των προσόψεών της σε μέτρα, προκειμένου να υπολογιστεί το κριτήριο βάθους. Παράλληλα στο «Μήκος πρόσοψης οικοπέδου» συμπληρώνεται το μήκος πρόσοψης του οικοπέδου ή το άθροισμα των προσόψεων σε μέτρα, προκειμένου να υπολογιστεί το κριτήριο βάθους.

Στη στήλη με κωδικό αριθμό 27 συμπληρώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (παράδειγμα 280550505015/0/24) ή ο κωδικός ακινήτου (17 ή 18 ψηφία), εφόσον η περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητό σας έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε όσους έχουν ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα, καθώς γι' αυτά θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός παροχής ρεύματος (στήλη 30). Επιλέγεται από λίστα «Ναι» αν το ακίνητο ηλεκτροδοτείται ή «Οχι» αν δεν ηλεκτροδοτείται. Η επιλογή «Οχι» σημαίνει ότι δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης ρεύματος. Το πεδίο με κωδικό αριθμό 31 (αριθμός παροχής) είναι υποχρεωτικό προς συμπλήρωση στην περίπτωση που το ακίνητο ηλεκτροδοτείται. Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα εννέα πρώτα ψηφία του κάθε αριθμού παροχής, και αν είναι περισσότεροι από ένας να τους διαχωρίσει με κενό χαρακτήρα.

Πίνακας 2 (Αγροτεμάχια)

Στο πεδίο «Η εδαφική έκταση βρίσκεται», εφόσον ο χρήστης συμπληρώσει τον νομό και το δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα, τότε αν υπάρχει μοναδική εδαφική έκταση συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα, διαφορετικά ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει από μια λίστα την επιθυμητή. Αν στο αγροτεμάχιο υπάρχει κτίσμα και έχει συμπληρωθεί η στήλη 17, θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθεί κάποια/ες από τις στήλες 17(α), 17(β), 17(γ), ανάλογα με την κατηγορία του ακινήτου.

Στον κωδικό 27 συμπληρώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (παράδειγμα 280550505015/0/24) ή ο κωδικός ακινήτου (17 ή 18 ψηφία), εφόσον η περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητό σας έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Στον κωδικό 23 «Αριθμός παροχής ρεύματος» επιλέγεται από λίστα «Ναι» αν το ακίνητο ηλεκτροδοτείται ή «Οχι» αν δεν ηλεκτροδοτείται. Η επιλογή «Οχι» σημαίνει ότι δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης ρεύματος, ενώ ο αριθμός παροχής με κωδικό στήλης 24 είναι και αυτό υποχρεωτικό να συμπληρωθεί στην περίπτωση που το ακίνητο ηλεκτροδοτείται.

Αρχική οθόνη

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται να συμπληρωθεί το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη στην ιστοσελίδα www.gsis.gr. Αφού ο φορολογούμενος πιστοποιηθεί από το σύστημα, εμφανίζεται η αρχική οθόνη του πιστοποιημένου χρήστη.

Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει δηλωμένα προστατευόμενα μέλη τα οποία δεν έχουν πιστοποιηθεί ως χρήστες στις υπηρεσίες του Taxisnet, τότε για να μπει στο κεντρικό μενού της εφαρμογής θα πρέπει πρώτα να επιλέξει τον φορολογούμενο (τον εαυτό του ή κάποιο από τα εμφανιζόμενα μέλη) για τον οποίο πρόκειται να κάνει ενέργειες.

Oλες οι οθόνες της εφαρμογής χωρίζονται σε θεματικές ενότητες. Σε αυτές μπορεί κανείς να επιλέξει τα έτη αναφοράς, να ελέγξει τα προσωπικά στοιχεία του υπόχρεου (ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο), ενώ στο αριστερό μέρος της οθόνης προβάλλονται οι διαθέσιμες ενέργειες της επιλεγμένης καρτέλας.

Εκεί μπορεί κανείς να επιλέξει να εκτυπώσει το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης Ε9 (εφόσον ο υπόχρεος έχει υποβάλει δήλωση Ε9) και της περιουσιακής του εικόνας ανά έτος. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα προεπισκόπησης της περιουσιακής εικόνας του υπόχρεου, όπως έχει διαμορφωθεί στο έτος, σε αρχείο τύπου Excel.

Οσον αφορά, τέλος, το αίτημα αναίρεσης, ο σύνδεσμος αυτός εμφανίζεται αφού ο χρήστης υποβάλει δήλωση Ε9 ή οριστικοποιήσει την περιουσιακή εικόνα του. Αφού ο χρήστης υποβάλει αίτημα αναίρεσης στην εφαρμογή, θα έχει τη δυνατότητα ύστερα από σύντομο χρονικό διάστημα να πραγματοποιήσει εκ νέου τις ενέργειές του.

Οριστικοποίηση περιουσιακής εικόνας

Σε περίπτωση που απαιτείται από τον χρήστη η επιβεβαίωση των περιουσιακών στοιχείων του για κάποιο έτος, τότε κατά την είσοδό του στο σύστημα εμφανίζεται κατάλληλο προειδοποιητικό μήνυμα με οδηγίες για το ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει.

Κατά την είσοδο του χρήστη στο σύστημα, είναι προεπιλεγμένη η καρτέλα «Αρχική Σελίδα». Για τη μετάβαση σε άλλη καρτέλα, αρκεί ο χρήστης να πατήσει επάνω στο όνομα της καρτέλας.

Βασικές καρτέλες εφαρμογής

«Αρχική Σελίδα»: Προβάλλονται γενικές πληροφορίες σε σχέση με τον φορολογούμενο (για παράδειγμα, αν υπάρχει εκκρεμότητα υποβολής δήλωσης Ε9 κτλ.).

«Περιουσιακή Κατάσταση»: Προβάλλεται η περιουσιακή εικόνα του φορολογουμένου όπως έχει διαμορφωθεί στο έτος αναφοράς.

«Δηλώσεις Ε9»: Προβάλλονται οι δηλώσεις Ε9 του φορολογουμένου.

«Υποβολή δήλωσης Ε9»: Εμφανίζεται η φόρμα καταχώρισης των στοιχείων της δήλωσης Ε9. Η καρτέλα αυτή εμφανίζεται όταν ο χρήστης πατήσει «Δημιουργία Δήλωσης Ε9» από τις διαθέσιμες ενέργειες.