ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΣΤΟ 30% ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Στο ένα τρίτο της αντικειμενικής αξίας ή ακόμη και χαμηλότερα, μειώνει την τιμή εκκίνησης για τους πλειστηριασμούς ακινήτων το Δημόσιο.

Όπως γράφει η «Καθημερινή», η σχετική ρύθμιση, έπειτα από συμφωνία με την τρόικα, προωθείται για ψήφιση στη Βουλή στα τέλη Ιουλίου με στόχο

να εισπράττονται ταχύτερα τα ποσά που οφείλουν οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις στο Δημόσιο.

Με το νέο σύστημα που προωθείται, εάν ο πλειστηριασμός κηρυχθεί άγονος, η τιμή πρώτης προσφοράς θα μειώνεται περαιτέρω, δηλαδή κάτω απ' το 30% της αντικειμενικής αξίας.

Με αυτό τον τρόπο τα ακίνητα που βγαίνουν στον πλειστηριασμό από το Δημόσιο θα εκπλειστηριάζονται σε πολύ χαμηλότερες τιμές,

με αποτέλεσμα το Δημόσιο να εισπράττει ταχύτερα τα ποσά που του οφείλουν οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις.

Όπως φαίνεται, το ελληνικό Δημόσιο αφενός αδιαφορεί εάν χάνουν από τη διαδικασία αυτή οι φορολογούμενοι, αφετέρου, διατηρεί τις υψηλότερες από τις πραγματικές τιμές αντικειμενικές αξίες

για τον υπολογισμό των φόρων στην περιουσία και στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Ακόμα τα προγράμματα πλειστηριασμών θα δημοσιοποιούνται με καταχωρίσεις σε μέσα ενημέρωσης καθώς και στο Διαδίκτυο και συγκεκριμένα σε ιστοσελίδα

που θα δημιουργήσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.