ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Τις προσεχείς ημέρες είναι πολύ πιθανόν να έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση του νομοσχεδίου για τον νέο φόρο κατοχής ακίνητης περιουσίας, ο οποίος θα αντικαταστήσει τους ανάλογους φόρους που σήμερα ισχύουν. Θα είναι η πολλοστή μεταβολή που θα γίνει στη φορολογία αυτή.

Η φορολογία στην κατοχή ακίνητης περιουσίας θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 1975 με τον νόμο 11/1975, ο οποίος στη διαδρομή του χρόνου αντικαταστάθηκε αλλεπάλληλες φορές, χωρίς αυτή η φορολογία να αποδώσει ιδιαίτερα δημοσιονομικά οφέλη, παρά το γεγονός ότι οι Ελληνες κατέχουν αξιόλογη ακίνητη περιουσία. Και τούτο διότι δεν υπήρχε η δυνατότητα να εξακριβωθεί από τις ελεγκτικές αρχές η αξία της ακίνητης περιουσίας των πολιτών. Η υπαγωγή στη φορολογία αυτή εναπόκειτο στην ευσυνειδησία του κάθε πολίτη. Με την απογραφή ακινήτων που έγινε με το Ε9, οι φορολογικές αρχές επιβάλλουν αναδρομικά φόρο ακίνητης περιουσίας σε ακίνητα που δεν δηλώθηκαν πριν από πέντε, δέκα ή και δεκαπέντε χρόνια.

Τώρα αναμένεται να θεσπιστεί μια νέα φορολογία στην κατοχή ακίνητης περιουσίας, η οποία θα αντικαταστήσει τους ανάλογους φόρους που ισχύουν. Είναι απολύτως βέβαιο ότι με τη θέσπιση της νέας φορολογίας θα επακολουθήσει και κάποια αναθεώρηση του συστήματος αντικειμενικών αξιών, οι τιμές ζώνης των οποίων είναι καθηλωμένες εδώ και έξι χρόνια. Ο προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας των ακινήτων αποτελεί το μείζον ζήτημα για την επιβολή του φόρου στα ακίνητα, είτε αυτά μεταβιβάζονται για οποιονδήποτε λόγο είτε κατέχονται.

Στο παρελθόν, πριν από το 1985, η φορολογητέα αξία των ακινήτων, είτε αυτά μεταβιβάζονταν είτε κατέχονταν, προσδιοριζόταν με βάση τη διαδικασία των συγκριτικών στοιχείων (μεθοδολογικά αυθαίρετα), μια διαδικασία αναξιόπιστη, η οποία άφηνε μεγάλα περιθώρια συναλλαγής μεταξύ φορολογούσας αρχής και φορολογουμένων.

Από το 1985 η πιο πάνω μεθοδολογία αντικαταστάθηκε με μια νέα μέθοδο η οποία λειτουργεί με αντικειμενικό τρόπο, προσδιορίζει τη φορολογητέα αξία των ακινήτων, κοντά στις εμπορικές τιμές αυτών, χωρίς να αφήνει κανένα περιθώριο συναλλαγής. Υποστηρίζεται τώρα ότι το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων είναι κατά κάποιον τρόπο ξεπερασμένο και ότι χρειάζεται αναθεώρηση. Ηδη, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών έχει συσταθεί Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με αντικείμενο τη μελέτη και τη διαμόρφωση μιας νέας διαδικασίας προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων. Εργο της επιτροπής αυτής είναι σύμφωνα με την απόφαση να παρουσιάσει ένα νέο νομικό πλαίσιο υπολογισμού των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων που να βασίζεται στη δημιουργία «Τράπεζας Πληροφοριών Αξιών Ακινήτων» με τη συλλογή στοιχείων από τις μισθώσεις, τις μεταβιβάσεις και τις εκτιμήσεις σε όλη τη χώρα.

Δεν ξέρουμε τι ακριβώς επιδιώκεται με τη σύσταση της πιο πάνω επιτροπής, εκείνο που οφείλουμε ωστόσο να πούμε είναι ότι το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων είναι σοφό, έντιμο και επιεικές και δεν πρέπει να θιγεί με κανέναν τρόπο.

(Το άρθρο είναι του Ι. Σιωμόπουλου και έχει δημοσιευτεί στο tovima.gr)