ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Ε9 ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΛΠ. ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

Αυτό σημαίνει μεγαλύτερα ποσά ΕΝΦΙΑ και τεκμηρίων.

Όσοι είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του 2013 αλλά και φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν νομιμοποιήσει αυθαίρετους ή ημιυπαίθριους χώρους και δεν έχουν συμπεριλάβει τις μεταβολές σε προηγούμενες δηλώσεις Ε9 θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου φέτος τη δήλωση στοιχείων ακινήτων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, φέτος για πρώτη φορά θα πρέπει να δηλωθούν στο Ε9 και ημιυπαίθριοι. Μέχρι πέρσι, όπως αναφέρουν «Τα Νέα», οι φορολογούμενοι που προχώρησαν στην τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων δεν ήταν υποχρεωμένοι να τους δηλώσουν στο Ε9 παρά μόνο στην περίπτωση που μεταβίβαζαν το ακίνητο. Τώρα, με την υποχρεωτική αναγραφή των ημιυπαίθριων χώρων αυτόματα αυξάνεται η επιφάνεια των κατοικιών με αποτέλεσμα την αύξηση του ΕΝΦΙΑ και της τεκμαρτής αξίας των κατοικιών που ιδιοκατοικούνται, με κίνδυνο αρκετοί ιδιοκτήτες να φορολογηθούν για τεκμαρτά εισοδήματα που θα είναι μεγαλύτερα από τα πραγματικά τους εισοδήματα.

Η εφαρμογή για τη συμπλήρωση του Ε9 ενεργοποιήθηκε ήδη από τις 17 Φεβρουαρίου. Εκτός από τους ιδιοκτήτες ακινήτων με τακτοποιημένους χώρους, υποχρέωση συμπλήρωσης έχουν:

-Όσοι είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του έτους 2013, οι οποίες υπάρχουν και την 1η Ιανουαρίου 2014.

-Τα νομικά πρόσωπα, εφόσον τα ακίνητά τους εντάσσονται σε κάποια κατηγορία απαλλαγών. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και για τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν ακίνητα τα οποία απαλλάσσονται του φόρου ή προβλέπεται μείωση αυτού. Με τις δηλώσεις αυτές θα χρεωθεί μειωμένος ΕΝΦΙΑ και δεν θα ταλαιπωρηθούν οι φορολογούμενοι με τροποποιήσεις.

-Όσοι έχουν ακίνητα που έχουν τακτοποιηθεί ή νομιμοποιηθεί ή ημιυπαιθρίους χώρους, μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχουν αναγραφεί σε προηγούμενες δηλώσεις Ε9. Έτσι καλύπτουμε τις περιπτώσεις αυτές ώστε η εικόνα του Ε9 συμφωνεί με τις δηλώσεις των μηχανικών για την τακτοποίηση.

-Όποιος έχει ακίνητο σε πολυκατοικία, η οποία διαθέτει κοινόχρηστη πισίνα ή κλειστούς (υπόγειους κυρίως) κοινόχρηστους χώρους αποθηκών ή θέσεων στάθμευσης, για να τους αναγράψει στη δήλωση στοιχείων ακινήτων. Τονίζεται πως η δήλωση αυτή, αντίθετα με όσα έχουν αναληθώς γραφτεί, καλύπτει τις περιπτώσεις που αυτά είναι παρακολουθήματα και συνεπώς υπάρχει αποκλειστική χρήση κοινόχρηστου χώρου. Δεν πρέπει, συνεπώς, να δηλωθούν περιπτώσεις που δεν αποτελούν παρακολουθήματα της ιδιοκτησίας.

-Ο εργολάβος, για να αναγράψει το εργολαβικό του αντάλλαγμα, εφόσον έχουν παρέλθει 4 χρόνια από την έναρξη ανέγερσης της οικοδομής ή έχουν χρησιμοποιηθεί καθʼ οιονδήποτε τρόπο από αυτόν τα ακίνητα πριν την παρέλευση της τετραετίας. Ο οικοπεδούχος, για να διαγράψει το εργολαβικό αντάλλαγμα, κατά τα ανωτέρω.

-Ο κάτοχος ακινήτου που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, ο οποίος κατέχει το ακίνητο χωρίς τη συναίνεση του φορέα.

-Ο κάτοχος ακινήτου που ανήκει στην ΕΤΑΔ ΑΕ και στην «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», ο οποίος κατέχει το ακίνητο με τη συναίνεση των εταιρειών αυτών.

-Οι Ο.Τ.Α. για τα ακίνητα τα οποία έχουν δεσμεύσει και έχει προσδιορισθεί η αποζημίωση, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η καταβολή της σχετικής αποζημίωσης. (Ο κύριος του δεσμευμένου από Ο.Τ.Α. ακινήτου εξακολουθεί να είναι υπόχρεος να δηλώνει το ακίνητο).

Κώστας Αράπογλου

δικηγόρος

Πρόεδρος ΕΝΙΔΑΝΗ