Άρθρο του Προέδρου της ΕΝ.ΙΔ.Α.Ν.Η. Κώστα Αράπογλου στην εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ" σχετικά με τα εξ αδιαιρέτου ακίνητα