ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΓΩΜΑ Ή ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

Δεν υπάρχει νόμος και δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που να επιβάλλει μείωση ή πάγωμα ενοικίου. Η συμφωνία πρέπει να είναι γραπτή. Σε περίπτωση που δεν γίνει γραπτή συμφωνία ο ιδιοκτήτης κινδυνεύει να εισπράττει, για κάθε επόμενο χρόνο μετά τη λήξη του χρόνου που έχει συμφωνηθεί η μείωση ή το πάγωμα του ενοικίου, το 75% του τιμαρίθμου.

Τα κριτήρια για να αποφασίσει ο ιδιοκτήτης αν θα προχωρήσει σε μείωση ή πάγωμα του ενοικίου είναι τα εξής: α) τι ενοίκιο θα βρεθεί αν αποχωρήσει ο μισθωτής β) πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για να ξανανοικιαστεί το ακίνητο. Θα πρέπει να γνωρίζει επίσης ότι δεν υπάρχει νομική δυνατότητα εφάπαξ αύξησης του ενοικίου, αν περάσει η κρίση, αν δεν υπάρχει από τώρα γραπτή συμφωνία. Αν περάσει η κρίση ουδείς ενοικιαστής θα έλθει από μόνος του να αυξήσει το ενοίκιο. Για το λόγο αυτό σε κάθε συμφωνία μείωσης θα πρέπει να αναγράφεται α) για πόσο διάστημα θα είναι μειωμένο το ενοίκιο β) ότι μετά τη λήξη του διαστήματος αυτού το ενοίκιο θα επανέλθει στο σημερινό (ώστε ο ιδιοκτήτης να μη χάσει το δικαίωμα να επαναφοράς στο σημερινό επίπεδο) ή στο επίπεδο που θα είχε διαμορφωθεί μετά τις αναπροσαρμογές του σημερινού ενοικίου και γ) να προβλεφθεί το ποσοστό αναπροσαρμογής για τα επόμενα μισθωτικά έτη.

Αν η κρίση συνεχιστεί θα μπορεί να γίνει νέα συμφωνία με τις συνθήκες που θα επικρατούν τότε.

Σημαντικό είναι επίσης ότι εάν προσφύγει ο μισθωτής στο δικαστήριο για μείωση ενοικίου μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το Εφετειο θα πρέπει να καταβάλλει ολόκληρο το μίσθωμα και όχι μειωμένο, διαφορετικά ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να κάνει έξωση λόγω μη καταβολής του ενοικίου. Ο χρόνος που απαιτείται μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το Εφετείο είναι πάνω από τρία χρόνια.

Κώστας Αράπογλου

Δικηγόρος -Αντιπρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ –

Πρόεδρος ΕΝΙΔΑΝΗ