Τετάρτη 12 Μαΐου 2021  
Πρόεδρος - Διοικητικό Συμβούλιο 
Σκοπός-Αγώνες-Έργο 
Γίνε Μέλος - Ενημερώσου 

Αγοραπωλησίες 
Ασφάλιση κτιρίων 
Εκδηλώσεις 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων 
Ενεργειακό πιστοποιητικό 
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
Πολυκατοικίες - Κοινόχρηστα 
Οικοδομές - Αυθαίρετα 
Μισθώσεις 
Πολεοδομικά - Σχέδια Πόλεων 
Απαλλοτριώσεις 
Φοιτητική Στέγη 
Κτηματολόγιο - Υποθηκοφυλακεία 
Φορολογικά Θέματα - Δημοτικά Τέλη 
Διατηρητέα κτίρια 
Τραπεζικός Δανεισμός 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο InteramericanΜισθώσεις

Αρθρα
Μείον 20% στα ενοίκια που πληρώνει το Δημόσιο.
26-11-2011 16:25:02

Σε εγκύκλιο του υπουργείου αναφέρεται πως από τη δημοσίευση του Ν. 4002/2011, ήτοι τις 22 Αυγούστου 2011 έως και την 30η Ιουνίου 2013 το μίσθωμα που θα καταβάλλουν οι στεγαζόμενες υπηρεσίες του Δημοσίου, θα παραμείνει σταθερό και ίσο με το μίσθωμα της χρήσης Ιουλίου 2010, μειωμένο κατά 20%.

Μάλιστα, για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2010 έως και την 21 Αυγούστου 2011, καταργείται τυχόν αναπροσαρμογή των μισθωμάτων πέραν του μισθώματος της χρήσης Ιουλίου 2010 και οι στεγαζόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να υπολογίσουν το ποσόν που κατεβλήθη ως αναπροσαρμογή κατά την εν λόγω περίοδο και να το συμψηφίσουν με οφειλόμενα μισθώματα.

Η εν λόγω μείωση του ενοικίου δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις μισθώσεων για τις οποίες οι εκμισθωτές έχουν συνάψει συναινετικά τροποποιητική σύμβαση μισθώσεως με το Ελληνικό Δημόσιο και έχει ήδη επιτευχθεί η μείωση του ενοικίου κατά τουλάχιστον 20% χωρίς αναπροσαρμογή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013.

Τέλος, ο Ν. 4002/2011 δίνει τη δυνατότητα στο Δημόσιο να προβαίνει σε αζήμια λύση μισθώσεων ακινήτων, στις περιπτώσεις που δημόσιες υπηρεσίες δύνανται να στεγαστούν σε άλλο κατάλληλο ακίνητο του οποίου το μίσθωμα θα είναι τουλάχιστον 50% μικρότερο από το συνολικό μίσθωμα που καταβαλλόταν για τις υπηρεσίες αυτές προ της συστεγάσεώς τους.


Επιστροφή στην αρχικήем.ид.а.м.г - йослым 6, гяайкеио, 71261
тгк: 2810 288443 FAX: 2810 344017
email: info@enidani.gr

an incredible networks website