Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021  
Πρόεδρος - Διοικητικό Συμβούλιο 
Σκοπός-Αγώνες-Έργο 
Γίνε Μέλος - Ενημερώσου 

Αγοραπωλησίες 
Ασφάλιση κτιρίων 
Εκδηλώσεις 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων 
Ενεργειακό πιστοποιητικό 
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
Πολυκατοικίες - Κοινόχρηστα 
Οικοδομές - Αυθαίρετα 
Μισθώσεις 
Πολεοδομικά - Σχέδια Πόλεων 
Απαλλοτριώσεις 
Φοιτητική Στέγη 
Κτηματολόγιο - Υποθηκοφυλακεία 
Φορολογικά Θέματα - Δημοτικά Τέλη 
Διατηρητέα κτίρια 
Τραπεζικός Δανεισμός 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο InteramericanΤραπεζικός Δανεισμός

Αρθρα
ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ
26-01-2006 15:27:02

Δέκα ενέργειες που συνηθίζουν οι τράπεζες έναντι των δανειοληπτών κρίνονται παράνομες και καταχρηστικές, σύμφωνα με σειρά αποφάσεων που εκδόθηκαν

Αναλυτικά, οι δέκα «εντολές» των δικαστικών Αρχών της χώρας μας προς τις τράπεζες είναι:

1) H είσπραξη «εξόδων χρηματοδότησης» ύψους 1% επί του ποσού του δανείου Οι τράπεζες ονομάζουν συνήθως το ποσόν αυτό «έξοδα χρηματοδότησης». Προσδιορίζουν το ποσό αυτό ποσοστιαία ή σε απόλυτο αριθμό και ανάλογα με το ύψος του δανείου, καθορίζοντας μάλιστα και ένα ελάχιστο ύψος κάτω από το οποίο δεν επιτρέπεται να πέφτει.

2) Η είσπραξη εξόδων φακέλου Πρόκειται για μία επιβάρυνση ύψους 60 ευρώ που πληρώνει ο πελάτης πριν τη χορήγηση του δανείου ως έξοδα φακέλου.

3) Η καταβολή της εισφοράς του νόμου 128/75 από τον δανειολήπτη και όχι από την τράπεζα. Το ύψος της εισφοράς αυτής ανερχόταν μέχρι πριν λίγο καιρό σε 1,20%, έχει πλέον πέσει στο 0,12%, προσαυξάνοντας κατά το ίδιο ποσοστό το επιτόκιο του δανείου.

4) Η αξίωση της τράπεζας, σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης δανείου, για καταβολή ποσού ύψους 2,5% επί του ποσού που αφορά η πρόωρη προεξόφληση, σε δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο.

5) Η δυνατότητα της τράπεζας να αυξάνει μονομερώς το επιτόκιο, δίχως αυτή η αύξηση να είναι σε συνάρτηση με κάποιο εύλογο κριτήριο ή να αξιώνει την επιστροφή του δανείου αν ο λήπτης του δανείου δεν αποδεχθεί την αύξηση. Ως τέτοιο κριτήριο θεωρείται το κόστος που έχει το χρήμα για την τράπεζα.

6) Η δυνατότητα της τράπεζας να καταχωρεί στον λογαριασμό, του οποίου το απόσπασμα θεωρείται στα δικαστήρια πλήρη απόδειξη, και τα έξοδα που κάνει, εξαιτίας του δανείου (δικαστικά και άλλα που επιβλήθηκαν εξαιτίας κάποιου προβλήματος)

7) Η δυνατότητα της τράπεζας να καταγγέλλει τη σύμβαση σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής οποιασδήποτε δόσης. Ο όρος είναι καταχρηστικός γιατί η καθυστέρηση μίας δόσης δεν μπορεί να θεωρηθεί σημαντικός λόγος για την καταγγελία της σύμβασης.

8) Η εκχώρηση από τον δανειολήπτη των μισθωμάτων του ακινήτου στην τράπεζα προς πρόσθετη διασφάλισή της Η τράπεζα εγγράφει συνήθως όταν χορηγεί στεγαστικό δάνειο προσημείωση υποθήκης στο ακίνητο που αγοράζεται με το δάνειο. Τούτο εξασφαλίζει επαρκώς την Τράπεζα. Το δικαστήριο θεωρεί ότι υποχρεώνοντας η τράπεζα τον δανειολήπτη να εκχωρήσει σε αυτή τα μισθώματα του ακινήτου, σε περίπτωση που αυτό εκμισθωθεί, ζητά υπέρμετρες εγγυήσεις.

9) Η επιφύλαξη της δυνατότητας είσπραξης προμήθειας, κρίνεται παράνομη και καταχρηστική.

10) Οι όροι που αφορούν τον εγγυητή. Πολλοί επέκριναν την ευκολία με την οποία οι εγγυητές παραιτούνται απέναντι στις τράπεζες από τα δικαιώματα που τους δίνει ο νόμος. Η Δικαιοσύνη θεωρεί καταχρηστικούς τους όρους που προβλέπουν την παραίτηση του εγγυητή από τα δικαιώματα και τις ενστάσεις των άρθρων 862 έως 868 Αστικού Κώδικα.Τι μπορούν να κάνουν οι δανειολήπτεςΜε βάση τον νόμο για την προστασία του καταναλωτή (v.2251.94), κάθε χρέωση από τις τράπεζες που χαρακτηρίζεται ως «έξοδα τήρησης και κίνησης του λογαριασμού» τους, είναι παράνομη και καταχρηστική.

Οι καταναλωτές:

- Μπορούν και επιβάλλεται να αντιδράσουν, με έγγραφη αίτηση-διαμαρτυρία προς την τράπεζα με την οποία συναλλάσσονται

-Μπορούν και επιβάλλεται να αντιδράσουν, με κοινοποίηση της αίτησης διαμαρτυρίας στις αρμόδιες Αρχές

- Είναι πιθανόν να επιτύχουν την ακύρωση των χρεώσεων, παρελθόντων και μελλοντικών, αν ενεργήσουν με τον προαναφερόμενο τρόπο,αποφεύγοντας την δικαστική οδό.Αρκετές τράπεζες το έχουν ήδη πράξει σε μεμονωμένες περιπτώσεις μαχητικών καταναλωτών.


Επιστροφή στην αρχικήем.ид.а.м.г - йослым 6, гяайкеио, 71261
тгк: 2810 288443 FAX: 2810 344017
email: info@enidani.gr

an incredible networks website